Úvodní stránka - Základní škola - Fotogalerie

FOTOGALERIE

První pomoc
Modernisace učeben

Modernisace odborných učeben - srpen a září 2020:

V průběhu srpna a září 2020 jsme realizovali projekt „Modernizace odborných učeben“ na naší základní škole. Původní záměr byl kvůli administrativním průtahům projekt uskutečnit v době letních prázdnin v roce 2021. Nicméně začátkem srpna po konzultaci s manažery firmy, která prováděla stavební práce, jsme se rozhodli projekt zahájit. Během srpna byly provedeny stavební úpravy v obou učebnách a bylo zrekonstruováno bezbariérové sociální zařízení, jehož modernizace byla podmínkou k získání dotace na tento projekt. V polovině září byl vyroben nábytek a dodána ICT technika včetně moderních interaktivních tabulí. Koncem září bylo vše hotovo. Součástí zrekonstruované učebny fyziky a chemie jsou učební pomůcky „Přírodní jevy“ v ceně 200 tisíc korun, s kterými mohou žáci dělat v hodinách fyziky, chemie i přírodopisu různé pokusy. Jazyková učebna je vybavena moderní ICT technikou a softwarem pro výuku cizích jazyků za 330 tisíc korun. Pevně věřím, že nově zrekonstruovaných učeben si budou žáci vážit a že výuka v těchto učebnách pro ně bude přínosná. Ještě jednou bych chtěl touto cestou poděkovat panu starostovi Miroslavu Novotnému a administrativním pracovnicím Města Andělská Hora za pomoc při realizaci projektu a zastupitelům Města Andělská Hora za schválení a podporu, bez které by učebny nemohly být zrekonstruovány.

Radek Peňáz

thn00009.jpg
thn00010.jpg
thn00011.jpg
thn00012.jpg
thn00013.jpg
thn00014.jpg
thn00015.jpg
thn00016.jpg
thn00013.jpg
thn00014.jpg
thn00015.jpg
thn00016.jpg
Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2020