Florbalový kroužek

Kroužek florbalu běží každý všední každý čtvrtek 7, 8 vyuč. hodinu (13.25-15.00 hod.) v prostoru školní tělocvičny. Je určen pro žáky I., II. stupně se zájmem o hru. Kroužek je postaven tak, aby si zahrál a aktivně se účastnil každý hráč. V čase do 14.00 hodin probíhá obvykle zahřívací část, nástřely na branku, správné cílení. Od 14.00 jsou obvykle zvoleni kapitáni, kteří si volí svůj tým. V průběhu jednoho čtvrtečního setkání stihneme zhruba tři utkání. Mimo rychlosti, tahu na branku a aktivit v týmu se učíme taky zásadám fair play, chování mezi dětmi navzájem.
Přestože je členů našeho kroužku dostatek, nebráníme se nově příchozím žákům. Zájemci mohou přijít přímo do tělocvičny v uvedeném čase. Na zbývajícím se dohodnete s vedoucím kroužku, kterým je Mgr. Martin Klimeš.