Úvodní stránka - Základní škola - Dokumenty, formuláře

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dokumenty, formuláře:

 

Inspekční zpráva

Koncepce EVVO

Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Andělská Hora

Metodický pokyn k řešení pedikulozy

Ochrana osobních údajů

Organizace školního roku

Pokyn k zabezpečení budov

Povinnosti pedagogického dozoru

Povinnosti třídního učitele

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Provozní řád

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2020

Střednědobý rozpočtový výhled 2020 - 2022

Školní preventivní strategie

Školní řád ZŠ a MŠ Andělská Hora

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Andělská Hora

Vnitřní řád tělocvičny ZŠ a MŠ Andělská Hora

Výroční zpráva o činnosti školy

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2016