Úvodní stránka - Základní škola - Dokumenty, formuláře

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dokumenty, formuláře:

 

Hodnocení a klasifikace TV na 2. stupni

Inspekční zpráva

Koncepce EVVO

Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Andělská Hora

Metodický pokyn k řešení pedikulozy

Organizace školního roku

Pokyn k zabezpečení budov

Povinnosti pedagogického dozoru

Povinnosti třídního učitele

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Provozní řád

Rozpočet na rok 2021

Střednědobý rozpočtový výhled 2021 - 2024

Školní preventivní strategie

Školní řád ZŠ a MŠ Andělská Hora

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Andělská Hora

Vnitřní řád tělocvičny ZŠ a MŠ Andělská Hora

Výroční zpráva o činnosti školy

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2021