Sbírka – liga proti rakovině

Dne 15. května proběhl tradiční květinový den pod záštitou Ligy proti rakovině, během něhož žáci 9. ročníku nabízeli v obcích Andělská a Světlá Hora kytičky s růžovou stužkou. Letošní rok byl zaměřen především na prevenci rakoviny prsu. Podařilo se vybrat 3891 Kč. Děkujeme všem přispěvatelům!

Michaela Bártová