Badatelská výuka přírodopisu

Osmáci v rámci biologie člověka tentokrát zkoumali svoji oběhovou soustavu. Začali tím, že si měřili svou klidovou tepovou frekvenci ručně – pohmatem a počítáním po dobu jedné minuty. Poté jsme tepovou frekvenci měřili pomocí dalšího ze senzorů výukové sady Pasco – senzoru tepu s ručními úchyty. První měření proběhlo opět úplně v klidu, poté po fyzické zátěži (dřepy, vyklusávání aj.), ale také po psychické zátěži (střídání informací, brainstorming, bezprostřední reakce na záludné otázky aj.). Žáci si své naměřené hodnoty zapisovali a porovnávali a diskutovali o příčinách a vlivech rozdílných hodnot. Svá pozorování jsme zakončili měřením systolického a diastolického tlaku manžetovým tlakoměrem.

Ludvika Matzkeová