Prvouka

Jak už název předmětu napovídá, je v něm obsaženo „první učení“. Naše dnešní učení probíhalo v přírodě, úkolem třeťáků byl sběr rostlin, ze kterých si vytvoříme společný herbář. Fotografii z dnešního prosluněného dopoledne zasíláme.