Druháci na karnevalu

Osmého dubna připravili žáci 9. třídy pro své spolužáky z 1. stupně karneval. Za dopoledne plné her, tancování, smíchu a radosti moc děkujeme!!!